RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Іваха Ольга Петрівна ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Донизу

Іваха Ольга Петрівна ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  Empty Іваха Ольга Петрівна ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 9:03 am

Ольга Петрівна Іваха
викладач інформатики та математики, спеціаліст I категорії, Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького національного аграрного університету, ivolga2679@gmail.com

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ


Під час формування інформаційного суспільства комп’ютер, планшет, смартфон та інші пристрої стають звичайним робочим інструментом фахівця будь-якої галузі людської діяльності.
Водночас інформаційне суспільство несе численні ризики і небезпеку. В умовах колосальних обсягів інформації все важче стає орієнтуватися, отримувати і переробляти потрібну інформацію. Тому в усьому світі все сильніше усвідомлюється необхідність вирішення глобальної проблеми  підготувати людей до нових умов життя і професійної діяльності в високоавтоматизованому інформаційному середовищі, навчити їх ефективно використовувати її можливості і захищатися від негативних впливів.
Вчитель та підручник вже не є єдиним носієм знань. Якщо дослідити яким чином молодь знайомиться з новими технологіями, то на першому місці – самостійно, на другому – друзі, а вже на третьому – школа та батьки.
Інколи підлітки вважають, що Інтернет – це його особистий простір, де ніхто його не контролює, де все дозволено. Тому у них слід розвивати відповідальність, уяву про те, що можна, а що недоцільне в Інтернеті, до чого слід ставитись з обережністю, як не причинити шкоди оточуючим, куди звертатися при виникненні проблем, зустріччю з негативною інформацією.
В умовах неперервного розвитку інформаційних технологій та програмного забезпечення викладачі повинні намагатися йти в ногу з часом та використовувати віртуальний світ, в якому зараз живе багато дітей на благо навчанню. В цьому світі дитина та дорослий стає співавторами, але мета викладача направити дитину у правильне русло: навчити безпеці в Інтернеті, комп’ютерній грамотності, етикету спілкування, поняття доступності, цілісності інформації та вимогам дотримання авторських прав.
У цьому контексті актуальним є ресурсно-орієнтоване навчання – комплекс методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів [1]. З іншого боку, ресурсно-орієнтоване навчання – це напрям у розвитку інноваційних освітніх технологій, який уможливлює реалізацію відповідних дидактичних принципів навчання та забезпечує індивідуальну освітню траєкторію розвитку для кожного студента[2].
Одним із засобів організації ресурсно-орієнтованого навчання студентів є так звані хмарні технології або хмарні обчислення (Cloud computing), які останні роки набувають все більшої популярності. Цей термін став вживатися в світі інформаційних технологій з 2008 року. Першою людиною, який виголосив словосполучення «cloud computing» був Ерік Шмідт - генеральний директор компанії Google.
Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса, тобто якщо, є підключення до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності віддаленого сервера.
Наведу декілька прикладів використання хмарних технологій в навчальному процесі.
I. Створення електронної бібліотеки як ефективного інтернет-ресурсу для самостійної роботи студентів.
При допомозі Google sites в нашому коледжі було створено сайт електронної бібліотеки (Рис. 1), де в розрізі циклових комісій представлені навчальні матеріали з дисциплін.
Рис. 1. Сайт електронної бібліотеки
Матеріали розміщуються на сервісі Google disk. З сайту бібліотеки встановлено посилання на навчальний матеріал, кожен з яких можна скачати та відкрити для перегляду на комп'ютері або мобільному пристрої. Більшість матеріалів бібліотеки створено викладачами коледжу, які звикли зберігати свої матеріали в текстовому форматі та форматі презентацій. Ці та багато інших форматів хмарний сервіс Google disk дозволяє переглядати в онлайн-режимі без попереднього скачування, тобто в цьому випадку не обов’язково мати спеціальне програмне забезпечення, але при цьому є можливість і скачати даний матеріал або роздрукувати його. Якщо скачати цей матеріал, то він відкривається за допомогою відповідного програмного забезпечення. Готові електронні та мультимедійні посібники зберігаються в архівах, які можна скачати як і інші матеріали та використовувати автономно на комп’ютері або іншому пристрої.
Переваги використання електронної бібліотеки студентами:
1. Переважна більшість матеріалів створена викладачами коледжу, (конспекти лекцій, практичні роботи, електронні посібники тощо), тому найкраще адаптовані для навчальних потреб кожного студента.
2. При вивченні деяких дисциплін не завжди можна 100% забезпечити студента підручником. А використання підручника в електронному вигляді – вирішує це питання (при наявності Інтернет).
3. Не потребує спеціального програмного забезпечення, тобто її можна відкривати і на планшеті і на смартфоні.
II. Інші можливості використання хмарних технологій в навчальному процесі.
1. Сайти Google можна використовувати як: персональні сайти викладачів, віртуальні кабінети навчальних дисциплін, веб-квест-сайт, сайт відкритого заняття та інше (Рис. 2).
Рис. 2. Приклади використання Сайтів Google
2. Документи Google за виглядом дуже схожі на документи Word, але мають такі переваги: можливість спільно доступу до документа багатьом користувачам. Цей документ можна не тільки переглядати одночасно декільком користувачам, а і створювати їх разом. Головне вказати кому і для чого надається доступ до документу. Такі Google документи можна використовувати для:
 створення спільного документу, де різні поняття або частини документу вводять одночасно різні студенти (на етапі актуалізації знань, пояснення нового матеріалу, підсумків заняття, під час домашньої або поза аудиторної роботи студентів);
 спільної розробки документів викладачами або адміністрацією (співавторство, перевірка, рецензування, затвердження документів);
3. Презентації Google. Найкраща можливість – колективна робота зі створення презентації необмеженою кількістю користувачів (кожен слайд або групу слайдів створюють одночасно різні користувачі, які можуть знаходитись в різних місцях). Google презентації можна використовувати для:
 створення спільної презентації групи (для класного керівника або конкурсу);
 створення спільної презентації на дану тему (по різним дисциплінам);
 створення спільної презентації викладачів (портфоліо викладачів навчального закладу);
4. Таблиці Google можна використовувати для:
 створення відомостей про студентів групи (викладач створює таблицю та дає назву стовпцям, а кожен студент сам заповнює відомості про себе);
 аналогічно можна створити таблицю відомостей про викладачів коледжу;
 створення електронного журналу з навчальної дисципліни (викладач створює таблицю, в яку вводе теми, дати занять та оцінки, а студентам надає доступ до перегляду таблиці). При цьому студент в будь-який час може переглянути свої оцінки, тему та дату заняття, яке потрібно відпрацювати або перездати.
Рис. 3. Електронний журнал
5. Форми Google призначені для створення: анкет, опитувань, вікторин, тестів. При цьому можна використовувати різні типи відповідей на питання: текст, один зі списку, декілька зі списку, шкала, сітка (поставити у відповідність) та інші.
Переваги використання хмарних технологій в навчальній діяльності :
 економія коштів на оновлення апаратного та програмного забезпечення комп'ютерів;
 доступність з різних пристроїв і відсутність прив’язки до робочого місця;
 забезпечення захисту даних;
 необмежений обсяг збереження даних;
 можливість спільної роботи з документами;
 можливість контролювати роботу студентів на відстані.
Висновки. Використання хмарних технологій в навчальному процесі надає викладачам більше можливостей для організації дистанційного, самостійного навчання, розвитку творчих та дослідницьких можливостей студентів. Дозволяє організувати як індивідуальне навчання, так і спільну роботу студентів, яка розвиває відповідальність та вміння працювати в групах. Все це допомагає підготувати компетентного фахівця будь-якої спеціальності.
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.
2. Кононец Н. В. Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/5_123956.doc.htm
3. Кононец Н. В. Хмарні технології як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди».

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі