RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Данканич Олександра Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Донизу

Данканич Олександра Олександрівна  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Empty Данканич Олександра Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 7:32 am

Олександра Олександрівна Данканич
студентка  групи ФА-41, напрям: філологія(англійська*)
Мукачівський державний університет,
sashka.mukachevo@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ


Метою роботи  є виявлення і повний аналіз методів перекладу лінгвістичної термінології сучасної англійської мови, дослідження виникаючих проблем при перекладі.
Будь-яке дослідження , яке проводиться в термінологічній лексиці спирається на якесь  визначення терміна. Щодо питань визначення терміна, термінів й поняття, вимог, запропонованих до нього, в лінгвістичній літературі існують різні точки зору. Отже, актуальність дослідження термінів та перекладу лінгвістичної термінології зумовлена необхідністю, адже це питання не в цілому висвітлено у сучасній науці  перекладу.
Термінологія - найбільш активна та відкрита до лексичного впливу  інших мов складова частина  лексичної системи. Сьогоденний  період розвитку англійської лінгвістичної термінології, як інших терміносистем , характеризується швидким  збільшенням кількості іншомовних запозичень. Найчастіше  запозичуються слова, а нечасто – фразеологічні та синтаксичні вирази[2, с. 17–21].
З точки зору теоретиків, термін є однозначним; термін не містить емоційно-експресивних значень;  не містить синонімів; незважаючи на зміст тексту, термін перекладається терміном – повним та ідентичним елементом.  Переклад термінів не завжди замінюється словом мови оригіналу словом в мові перекладу.
Різноманітні історичні умови спричинили запозичення термінів на різних етапах суспільства. Одним із особливих типів запозичень термінів- це використання слів та словотворчих моделей латинської ( adposition – adpositio(n-), adverb – adverbium) та грецької (anaphora – ana -“back” + pherein -“to bear”) мов. Але не завжди терміни утворювалися з допомогою запозичень від тільки однієї мови. Дуже часто, особливо на сьогоднішній час, утворюються терміни-гібриди): один корінь грецького походження, інший — латинського (наприклад, слово «terminology» складається з латинського елементу terminus — межа, та грецького logos — наука) [1, с. 34].
Термінологія налічує різні класифікації термінів: за змістом, за ознакою, за об’ємом застосування, за структурою та  інші.  Терміни поділяються на: терміни-словосполучення, багатокомпонентні терміни, терміни-слова.
Труднощі перекладу в термінології виникають із-за: недостатньої кількості перекладацьких еквівалентів у випадку неологізмів, неоднозначності термінів, національній варіативності термінів
Переклад термінів нараховує велику кількість проблем. Доцільно не забувати, що терміни не перекладаються  з однієї мови на іншу як звичайні слова. Найбільш оптимальним  такий шлях перекладання термінів: “поняття – український термін”, а не “іншомовний термін – український термін”, з якої мови не вівся  б переклад. Тобто пошук терміна-відповідника  починається з аналізу властивостей нового поняття.  Цілком припустимо, що деяка з властивостей терміна покаже  іншу назву поняттю, ніж вона існує у мові, з якої перекладається .
Список використаних джерел
1.Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1975. – 448 с.
2.Голдованський Я. А. Етапи розвитку слів іншомовного походження в лексичній системі мови-реципієнта (на матеріалі англіцизмів) / Я. А. Голдованський // Іноземна філологія. – 1983. – № 69. – С. 16-21

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі