RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Зубрицька Оксана Іванівна Гарапко Віталія Іванівна ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ

Донизу

Зубрицька Оксана Іванівна Гарапко Віталія Іванівна ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ Empty Зубрицька Оксана Іванівна Гарапко Віталія Іванівна ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 8:59 am

Оксана Іванівна Зубрицька
студентка 4 курсу, гуманітарний факультет, спеціальність філологія (англійська), Мукачівський державний університет, ksushaa@i.ua
Віталія Іванівна Гарапко
кандидат педагогічних наук, доцент, Мукачівський державний університет, vitalia74@meta.ua

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ

Термін, як і всі інші мовні універсалії, важко піддається дефінюванню. Через складність та дискусійність такого завдання в лінгвістиці існує чимало найрізноманітніших спроб визначення термінів. Короткий тлумачний словник дає таке визначення: термін (від лат. Terminus – межа, кінець) – це спеціальне слово чи словосполучення, що прийняте в певній професійній сфері і застосовується в особливих умовах [1, c. 247].
Очевидно, що іноземний еквівалент будь-якого терміну не можна вигадати, його потрібно шукати готовим в мові того народу, який його створив. Термін має свою форму, свій внутрішній зміст, своє ідеологічне і навіть стилістичне забарвлення. Ми зіштовхнулись з труднощами перекладу.
По-перше, труднощі, які переважно зустрічаються при порівнянні різних мов з їхніми граматичними та лексичними структурами. В українській мові відділити поняття «виховання» від поняття «освіта». В англійській мові для вираження двох понять є тільки одне слово education, яке до того ж має ще значення «педагогіка». З іншої сторони, українському слову «виховувати» в англійській мові, в залежності від значення цього слова може відповідати ряд слів, тобто синонімів : educate, train, bring up, rear, cultivate, foster, inculcate on, imbue with [2, с. 4].
Це, по-друге, велика різниця в структурі шкільної освіти. Дуже часто терміни, ніби називають одну й ту саму річ, але насправді мають інший зміст. Наш «класний керівник» зі своїми обов’язками відрізняється від англійського «form master», ми тільки умовно можемо вживати термін «house-parent» як еквівалент до слова «вихователь дитячого будинку». Існує багато термінів для яких не може бути готових еквівалентів в англійській мові. Проте, такі переклади ми можемо знайти в статтях, монографіях та книгах. Якщо автори компетентні, то вони як правило, знаходять найбільш точний еквівалент. До таких перекладів можна віднести «state certification examination» для «державний екзамен», «credit test» для «залік» та інші [2, с. 4].
Труднощі в пошуках точного термінологічного еквівалента ускладняються ще й тим , що як в Англії, так і в США є терміни, які путаються при застосуванні : слово «curriculum» означає навчальний план в сукупності всіх програм з окремих дисциплін, так і навчальну сітку. Слово «syllabus» та «programme» іноді означають тільки програму з однієї дисципліни, а деколи і весь навчальний план. Слово «department» відноситься як до факультету, так і до кафедри. Проте до слова «факультет» починають вживають і слово «faculty», яке в основному означає викладацький склад вищого навчального закладу. Більшість англійських педагогічних термінів мають синоніми. До слова «успішність» (в навчальному закладі) в англійській мові є такі еквіваленти «progress», «results», «achievement». До слова «ректор» – «president», «principal», «vice-chancellor».
Отже, можна зробити такий висновок, що формування термінів є досить складним та неоднозначним процесом. Термінологія як наука дає широкий спектр матеріалу для фахівців тих чи інших галузей. Адже англійські терміни мають багато синонімів та еквівалентів в українській мові, які дають змогу працювати в професійній сфері.
Список використаних джерел
1. Короткий тлумачний словник української мови. / За редакцією Д. Гринчишина. – К., 1999. – 430 с.
2. Русско-английский школьно-педагогический словарь / Розенман А. И., Ботякова В. В.: Мичиганский университет. – Ярославское книжное изд-во, 1959. – 455 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі