RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Роговенко Ольга Василівна Бутенко Лариса Григорівна ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ СНАУ: З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЯ «УРОК»

Донизу

Роговенко Ольга Василівна Бутенко Лариса Григорівна ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ СНАУ:  З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЯ «УРОК» Empty Роговенко Ольга Василівна Бутенко Лариса Григорівна ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ СНАУ: З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЯ «УРОК»

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 8:42 am

Ольга Василівна Роговенко
викладач І категорії, викладач суспільних дисциплін, Коледж Сумського національного аграрного університету, olga-rogovenko@mail.ru
Лариса Григорівна Бутенко
викладач І категорії, викладач суспільних дисциплін, Коледж Сумського національного аграрного університету, maillb@mail.ru

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ СНАУ: З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЯ «УРОК»

Не варто сперечатися, наскільки важлива інформація для людини з перших його днів і упродовж усього життя. Інформація є необхідністю, вона формує нашу свідомість і нашу суть, породжує інтерес до нового. Саме завдяки появі нових освітніх технологій і сучасних способів обміну даними, стає можливим створювати і використовувати сучасні форми навчання, такі як електронні конспекти, енциклопедії, тести, глосарії, форуми та чати, віртуальні лабораторії тощо. Одним з варіантів використання таких методів і технологій є вільне середовище управління навчанням, спеціально розроблене для створення викладачами якісних онлайн-курсів.
Практичний досвід інноваційного підходу до навчально-методичної роботи на основі модульного об'єктно-орієнтованого віртуального середовища Moodle має циклова комісія суспільних дисциплін Коледжу Сумського національного аграрного університету. Адже заняття сьогодні – це лабораторія творчості. Творити – вчити, шукати – вчити – ось першооснова інновацій в організації заняття і всього навчально-виховного процесу в коледжі.
Достатньо цікавим (особливо в рамках забезпечення самостійної роботи студента), на нашу думку, є модуль «Урок», який подає навчальний матеріал у гнучкій формі. Суть модуля полягає у поєднанні теоретичної інформації з відповідної теми, яка поділена на невеликі за обсягом, логічно завершені частини, і практичної (контролюючої) складової. Інформація відкривається поступово, кожна правильна відповідь забезпечує перехід на нову сторінку інформації і нові питання. Неправильні відповіді або повертають студента на попередню сторінку, показуючи знову той же самий матеріал, або переходять на іншу сторінку з більш детальним і спрощеним описом теми. Даний модуль дозволяє створити не тільки ряд сторінок, які можуть бути представлені лінійним способом, на зразок слайдів, але і нелінійний порядок відображення сторінок.
Є два основних типи сторінки в модулі «Урок». Перший тип сторінки уроку – сторінка з питанням – надає студенту вибір правильного варіанта відповіді на питання. Студент читає матеріал з теми, після чого йому задаються деякі питання. Базуючись на відповіді студента, система пересилає його до іншої сторінки або, утворивши петлю, повертає назад на ту ж саму сторінку. Сторінки з питаннями дозволяють студенту набирати бали за правильні відповіді. Другий тип сторінки – сторінка змісту (рубрикатор) – надає можливість користувачеві тільки вибрати одну з ланок питань. Немає правильних або неправильних варіантів відповіді, а вибір не впливає на оцінку. В кінці ланцюжка питань студент повернеться в початок, де йому буде запропоновано інший напрямок або кінець уроку [2].
Досвід використання модуля «Урок» на базі віртуального навчального середовища Moodle Коледжу Сумського національного аграрного університету при викладанні суспільних дисциплін засвідчує певні переваги використання цього модуля для викладача:
 можливість мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни;
 зручний інструмент з обліку та контролю роботи студентів;
 можливість встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань;
 широкі можливості зі зміни, розширення, доповнення та коригування навчально-методичних матеріалів як дисципліни в цілому, так і окремої теми зокрема;
 використання тестових завдань як елемента контролюючої складової із застосуванням різних за типом питань [3].
Переваги використання модуля «Урок» для студентів:
 логічно структурований виклад навчально-методичного матеріалу;
 засоби виконання та оцінювання завдань незалежно від людського чинника, викладача;
 можливість дистанційного опанування навчальних матеріалів;
 наявність у навчальних курсах набору блоків матеріалу, які можуть бути використані в інших курсах тощо.
Модуль «Урок» як складовий елемент системи Moodle значно полегшує контроль навчальної діяльності студентів, оскільки дозволяє відстежити роботу кожного студента окремо та якість її виконання, а також стимулює студентів працювати ефективніше. При цьому значною мірою економиться час викладача за рахунок автоматичної перевірки
Отже, використання онлайн-модуля «Урок» має низку переваг, а застосування окремих його елементів може сприяти ефективності навчання студентів, формує навички систематичного поповнення знань, що дає змогу ліквідувати дефіцит компетентності у майбутній професійній діяльності. Розробка віртуальних курсів навчання з суспільних дисциплін є складним та тривалим процесом, який потребує кропіткої роботи та напрацювання значної теоретичної бази, що і становить перспективу наших подальших досліджень.
Список використаних джерел
1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
2. Медведева С.Н., Тутубалин П.И., Информационные технологии контроля и оценки знаний в системе дистанционного обучения Moodle. - [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i1/html/11.htm.
3. Офіційний сайт Коледжу СНАУ: Віртуальне навчальне середовище Moodle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.collegesnau.com

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі