RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Кононец Наталія Василівна, Горда Ірина Михайлівна ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК СУЧАСНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

Донизу

Кононец Наталія Василівна,  Горда Ірина Михайлівна  ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК СУЧАСНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»  Empty Кононец Наталія Василівна, Горда Ірина Михайлівна ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК СУЧАСНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

Створювати по Admin Пн Лют 29, 2016 1:19 pm

Наталія Василівна Кононец
кандидат педагогічних наук, викладач-методист, Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії, natalkapoltava@ukr.net
Ірина Михайлівна Горда
старший викладач кафедри вищої математики і логіки, Полтавська державна аграрна академія, ira.gorda@rambler.ru

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК СУЧАСНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

Електронний посібник – це універсальний гіпермедійний засіб інтерактивного навчання, матеріал якого розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші та довідкові відомості, викладені у компактній формі гіпертекстового середовища [1]. І. В. Роберт визначає електронний посібник як інформаційну систему (її програмну реалізацію) комплексного призначення, що забезпечує за допомогою єдиної комп'ютерної програми, без звертання до паперових носіїв інформації, реалізацію дидактичних можливостей засобів ІКТ у всіх ланках дидактичного циклу процесу навчання: постановку пізнавального завдання; представлення змісту навчального матеріалу; організацію застосування первинних отриманих знань (організацію діяльності по виконанню окремих завдань, у результаті якої відбувається формування наукових знань); зворотний зв'язок, контроль діяльності; організацію підготовки до подальшої навчальної діяльності (задання орієнтирів для самоосвіти) [2].
Розроблений нами електронний посібник (ЕП) з предмета «Вища математика» є сучасним дидактичним ресурсом для організації навчального процесу і призначений для самостійного вивчення дисципліни студентами коледжів, академій та університетів. Головне вікно посібника зображено на рисунку:
ЕП є посібником локального типу, який для повноцінного функціонування потрібно скопіювати на комп’ютер. Для цього потрібно скопіювати папку «EBook ВИЩА МАТЕМАТИКА».
Для запуску ЕП в папці «EBook ВИЩА МАТЕМАТИКА» потрібно запустити файл «ВИЩА МАТЕМАТИКА»
Електронний посібник, запропонований Вашій увазі, містить такі сторінки:
 Перелік лекцій, Лекції з дисципліни «Вища математика», Практичні заняття з дисципліни «Вища математика», Інформаційні ресурси.
Блок системи керування ЕП
Блок системи керування включає наступні елементи:
Рис. 3. Блок системи керування
1. Пошук інформації на сторінці ЕП та в ЕП у цілому:
2. Друк інформації з ЕП:
3. Збереження поточної сторінки на диск:
4. Експорт поточної сторінки ЕП у текстовий процесор Microsoft Word.
5. Зміну розмірів робочого вікна ЕП:
6. Рядок стану та кнопку Назад
7. Смугу прокрутки
Лекційний блок
 Сторінка Лекції з дисципліни «Вища математика». Лекційний блок містить 25 тем лекцій, передбачених програмою
Блок практикуму
 Сторінка Практичні заняття з дисципліни «Вища математика» містить завдання практичних робіт до тем курсу із короткими методичними вказівками щодо виконання, приклади розв’язаних задач для зразка.
 Сторінка Інформаційні ресурси
КОНТЕКСТНИЙ ПОШУК:
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Методичні рекомендації щодо створення електронних посібників для викладачів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец. – 80 Min / 700 MB. – Немішаєве : Науково-методичний центр аграрної освіти, 2012. – (Бібліотека АКУП) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2003. – Назва з контейнера.
2. Роберт И. В. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования / И. В. Роберт, Т. А. Лавина. – М. : ИИО РАО, 2006. – 88 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок

- Подібні теми
» Кононец Наталія Василівна КОНЦЕПЦІЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ
» Горда Тетяна Михайлівна ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
» Пічугіна Ірина Сергіївна СУЧАСНИЙ СТАН НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
» Ланова Ірина Вікторівна ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО»
» Цехош Наталія Олексіївна ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі