RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Горда Тетяна Михайлівна ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Донизу

Горда Тетяна Михайлівна  ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Empty Горда Тетяна Михайлівна ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 7:36 am

Тетяна Михайлівна Горда
викладач фізики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», tanya_gtm@mail.ru

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ


Фізика – це щось набагато більше ніж набір законів…Фізика насамперед жива творчість рук та мозку… Піппард А. Б.
Особливістю вивчення фізики у ВНЗ I-II рівня акредитації є її спрямованість на використання знань, умінь i навичок у житті. Навчання фізики у кінцевому результаті має не тільки дати суму знань, а й сформувати достатній рівень компетенції. Тому складовими навчальних досягнень студентів з курсу фізики є не лише володіння навчальним матеріалом та здатність його відтворювати, а й уміння та навички знаходити потрібну iнформацiю, аналізувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуаціях у межах вимог навчальної програми до результатів навчання. Основне завдання на занятті: стимулювати зацікавленість студентів до визначених проблем, і через роботу на занятті, яка передбачає їх вирішення, показати практичне застосування одержаних знань з фізики.
Тому виконання саме навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку та творчу діяльність студентів, спрямовану на отримання самостійних результатів, але під керівництвом викладача. Саме викладач здійснює управління такою діяльністю і спонукає до пошукової діяльності студентів. Проектна діяльність в студента формує відповідальність, навички співробітництва (у рамках проектної групи), дослідницькі, презентаційні, оціночні знання та навички. Звичайно, проектною діяльністю треба доповняти навчальний процес, щоб вона була не замість заняття, а разом з заняттям.
Найбільш поширене визначення методу проектів таке: „…це система навчання, за якою студенти здобувають знання й уміння в процесі планування і виконання поступово ускладнених практичних завдань-проектів”.
Сам проект – це своєрідна тріада: задум – реалізація – продукт. Вибираючи тематику проектів, ми орієнтуємося на вимоги навчальної програми та професійні інтереси і здібності студентів.
Перед початком проектної роботи слід пояснити студентам алгоритм його виконання. І головне – виявити студентів, які будуть працювати над проектом.
У цілому під час роботи над проектом викладач завжди допомагає студентам у пошуку джерел, необхідних їм для роботи над проектом, підтримує і заохочує студентів; підтримує безупинний зв’язок, щоб допомогти студентам просуватися в роботі над проектом.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В одних випадках проект висувається викладачем з урахуванням навчальної ситуації з фізики, в інших в залежності від зацікавленості конкретною темою конкретними студентами. Тематика проектів може пропонуватися самими студентами, орієнтуючись на їхні пізнавальні, творчі, прикладні здібності.
Етапи роботи над проектами:
1) Організаційний (вибір і обговорення головної ідеї, мети і задач майбутнього проекту, обговорення методичних аспектів і організація роботи студентів)
Робота над проектом завжди спрямована на розв’язування конкретної проблеми. Немає проблеми – немає діяльності. Метод проектів можна використовувати в навчально-виховному процесі для розв’язування різноманітних невеликих проблемних задач в рамках одного або двох занять (короткотривалі). Але ми використовуємо масштабні величезні проекти, які в основному виконуються у позаурочній діяльності. Обов’язкове планування дій.
2) Робота над проектом (структурування проекту із виділенням підзадач для визначених груп студентів, підбір необхідних матеріалів)
В ході розбору і обговорення проекту виробляється план спільних дій студентів та викладача, створюється банк ідей і пропозицій. Тематика повинна бути близькою до життя, цікавою студентській молоді. Протягом всієї роботи ми допомагаємо у постановці мети, коректуємо роботу, але ні в якому разі не нав’язуємо студентам власне бачення розв’язування задачі. Учасників проекту ми розподіляємо на групи в залежності від масштабності проекту. В кожній групі розподіляються ролі: наприклад, генератор ідей, інженер, презентатор, дизайнер, секретар та ін. велику роль в роботі над проектом відіграє пошук інформації.
3) Підведення підсумків, оформлення результатів
4) Презентація проекту
Результати виконаних проектів повинні бути доступними для всебічного огляду та обговорення. Можуть виникати дискусії і доповнення.
Тематика проведених проектів з фізики у Полтавському політехнічному коледжі НТУ «ХПІ»:
1 Блискавка – міф чи реальність?
2 Таємнича природа радіоактивності.
3 Видатні фізики Полтавщини шлях до успіху.
4 Нетрадиційні відновлювальні джерела енергії.
5 Космос починається з душі (до 100-річчя з дня народження українського радіофізика і радіоастронома С. Я. Брауде)
6 Фізика навколо нас.
7 Про фізику і фізиків жартома.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що метод проектів дозволяє мотивувати студентів щодо вивчення фізики, закріплювати нові теоретичні знання, глибоко пізнавати закони природи та визначати корисну і правдиву інформацію у нашому інформатизованому суспільстві, а за відсутності обладнання – ще й самостійно виготовляти окремі прилади та діючі макети.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі