RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Касянчук Максим Романович СЛЕНГ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

Донизу

Касянчук Максим Романович  СЛЕНГ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ Empty Касянчук Максим Романович СЛЕНГ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 7:42 am

Максим Романович Касянчук
студент механіко-машинобудівного факультету, ДВНЗ «Криворізький національний університет», popsdayz@gmail.com

СЛЕНГ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ


Нелітературні форми мови тривалий час залишалися поза увагою українських учених. Останнім часом з’явилася значна кількість публікацій, присвячених вивченню розмовної мови, арго, професійної та жаргонної лексики, сленгу. У зв’язку з утвердженням української мови як державної, гостро постало питання вивчення мови сучасного міста. У мовленнєвій структурі міста виділяється низка складників, серед яких чільне місце посідає молодіжний сленг. Актуальними в сучасному мовознавстві постають дослідження мови, зокрема  стихійних форм її побутування, у плані взаємодії з культурою.
Останні десятиріччя стійкий інтерес дослідників викликають молодіжні субкультури. Наприклад, процес формування, становлення та фактори подальшого розвитку молодіжних субкультур України розглянуто в книзі Олеся Донія «Молода Україна: сучасний організаційний молодіжний рух та неформальна ініціатива». У соціології під субкультурою розуміють систему цінностей, настанов, способів поведінки й життєвих стилів, котрі притаманні такій соціальній спільноті (різних субкультур), яка просторово й соціально більшою чи меншою мірою відокремлена від решти суспільства. Субкультурні атрибути, ритуали, цінності як стійкі зразки поведінки, як правило, відрізняються від цінностей у панівній культурі, хоча й пов’язані з ними. Вони не означають відмову від національної культури, прийнятої більшістю, а лише виявляють деякі відхилення від неї. Однак більшість, як правило, ставиться до субкультури з осудженням або підозрою. Молодіжна субкультура – це не лише звичаї, життєві погляди, манера поведінки, одяг, а й своєрідна мова, яку найчастіше називають сленгом. Зазначимо, що трактування терміна «сленг» є досить суперечливим у мовно-творчій літературі. Декотрі вчені розглядають сленг як компонент субстандартного лексичного шару в одному ряду з професіоналізмами, жаргонізмами, діалектизмами; інші розглядають сленг як більш загальне поняття, часом ототожнюючи його з поняттям «соціальний діалект»; треті розглядають сленг у контексті варіантів тільки англійської мови.
Одними із основних компонентів комунікативної поведінки в молодіжній субкультурі виступає сленг, що виникає й функціонує в розумінні підлітка.
Молодіжний сленг є дуже цікавий лінгвістичний феномен, використання якого обмежене як певними віковими рамками, так і соціальними, тимчасовими просторовими рамками. Він існує серед міської учнівської молоді – і окремих більш-менш замкнутих референтних груп.
Нині на розвиток молодіжного сленгу великий вплив справляє  комп'ютеризація. Передача сенсу, ідеї, образу за допомогою комп'ютера одержала додаткові можливості. За рахунок цього інтернет-сленг проникає в молодіжну мову.
Але в чому ж відмінність комп'ютерного сленгу від сленгів інших типів? Працюючи з комп'ютерним сленгом, ми маємо справу з певним синтезом усіх чотирьох груп:
по-перше, цей сленг служить для спілкування людей однієї професії – програмістів чи навіть людей, які використовують комп'ютер для яких будь-яких цілей;
по-друге, комп'ютерний сленг відрізняється «зацикленістю» на реальності світу комп'ютерів.
Молодіжний сленг різкий, гучний, зухвалий. Він – результат своєрідного бажання переінакшити світ на інший манер, і навіть знак «я свій». Мова тут відбиває внутрішні устремління людей. Вона яскравіша та сильніша, ніж одяг, зачіски, спосіб життя;
по-третє, після 11 років індивідуальна свідомість дитини переростає на більш складне з'єднання центробіжних і відцентрових тенденцій;
по-четверте, починається формуватися антагоністична свідомість – «бути подібним своїм». Так створюється специфічна лексика, саме сленг підлітків, об’єднаних загальними інтересами, територією, способом життя. До підліткових належить і сленг панків, металістів, хіпі зі своїм своєрідним лексиконом.
На мою думку, успішний розвиток сучасного молодіжного сленгу вкрай багатогранний. Звісно, на жаль, нині він переповнений словами, які не відповідають нормам сучасної української мови. Але сленг – це теж показник розвитку суспільства.
Нині сленг уже не є протиставленням системі, як було раніше, він став невід'ємним  атрибутом сучасної молоді. І саме сленг в усі часи показував те, як змінюється світ: від післяреволюційної розрухи до панування Інтернету, контролю з боку влади до практично повної свободи слова. Змінюється світ, змінюються люди, змінюються ідеали, змінюються світогляди. Якісь етапи розвитку не лише зарубіжної, а й вітчизняної молоді вже відбито в сленгу, інші – закарбуються в ньому пізніше.
Список використаних джерел
1. http://zavantag.com/docs/2405/index-10394.html
2. http://refbaza.com.ua/ref-7625-3.html
3. http://xreferat.com/31/267-1-molod-zhna-subkul-tura.html

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі