RBL
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Кулінка Юлія Сергіївна ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Донизу

Кулінка Юлія Сергіївна ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ Empty Кулінка Юлія Сергіївна ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 9:26 am

Юлія Сергіївна Кулінка
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет», kulnka@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Самостійна робота студентів – це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять.
Головними завданнями самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін комп’ютерного профілю є:
 закріплення, поглиблення та систематизація знань;
 самостійне опанування навчальним матеріалом;
 пошук, обробка та представлення необхідної інформації;
 формування потреби до постійного самонавчання, розвитку та самовдосконалення;
 формування умінь та навичок самостійної пізнавальної діяльності.
Зміст самостійної роботи визначається освітньо-професійною програмою, навчальним планом та робочими програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)». Обсяг самостійної роботи відповідно до навчального плану становить від 30 до 60 % від загальної кількості навчальних годин з дисциплін. Співвідношення обсягів аудиторних занять, самостійної й індивідуальної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми підготовки майбутнього вчителя технологій і креслення.
Відповідно до навчального плану і розробленої робочої програми під час вивчення кожної теми з курсу передбачено перелік запитань для самостійної роботи (див. табл. 1).
Контроль за виконанням самостійної роботи студентів:
 усне та письмове опитування студентів на заняттях;
 перевірка звітів лабораторних та практичних робіт;
 консультування студентів у відповідності із графіком;
 приймання і перевірка письмових та контрольних робіт;
 керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань.
Таблиця 1.
Основний зміст самостійної роботи студентів з комп’ютерної графіки
Слід відмітити, що студенти здійснюють самостійну роботу не лише при підготовці до занять, а й у межах проблемної групи «Вчитель сучасної школи». Студенти, вивчаючи самостійно наукову та періодичну літературу, друкують статті у наукових та фахових збірниках, приймають участь у конференціях, як Регіональних, Всеукраїнських, так і Міжнародних. Готують роботи на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт.
Отже, методика представлення результатів самостійної роботи на теоретичному і практичному рівні дає змогу послідовно вдосконалювати вміння і навички студентів, застосовуючи здобуті знання з комп’ютерної графіки та розв’язуючи різноманітні завдання. Представлення результатів самостійної роботи традиційно відбувається як на аудиторних заняттях, в процесі позааудиторної роботи, так і під час роботи проблемної групи «Вчитель сучасної школи».
Для реалізації особистісних стратегій навчання треба не тільки розробити для кожного студента послідовність виконання самостійних робіт, а й створити відповідне навчальне середовище, яке було б сприятливим для студента і допомагало йому здійснювати самостійну діяльність.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

https://rblacup.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі